Mark
Mark
UMG 2020
Visuaalinen ilme, lehden suunnittelu | Visual identity, magazine design, 2020

UMG on Lapin yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijoiden vuosittainen yhteisölehti, joka toteutetaan osana alan maisteriopintoja.

Toimin lehden toisena Art Directorina sekä osana verkkolehden teknistä tiimiä. Tässä esiteltynä lehden aukeamat, jotka olen toteuttanut yhteiseen lehteemme.

Lehden kannen on toteuttanu Pauliina Heikkinen, joka toimi kanssani toisena AD:na. Lehden logon on luonut Sally Luhta.

UMG is the annual community magazine created by graphic design students at the University of Lapland. The magazine is part of graphic design department’s master studies.

I was one of the Art Director of this years magazine and also took part of the website’s technical team. Here are presented magazine spreads that I created for our magazine.

The cover is designed by Pauliina Heikkinen, who worked with me as Art Director. The logo of the magazine is designed by Sally Luhta.

Lisää lehden sisältöä nähtävillä verkkosivuillamme, instagramissa sekä Issuu näköislehdessä.

More content of the magazine is visible at our website, instagram and Issuu online magazine.

Verkkosivut/Website ︎︎︎
Instagram ︎︎︎
Näköislehti/Online magazine ︎︎︎
︎ korkala.sara@gmail.com
︎ @sarakorkala


Sara Korkala ©2022 all rights reserved.